Zazwyczaj każdy kto napisał lub jest w trakcie pisania gry, zaczyna się zastanawiać „Czy jest jakiś sposób aby uniknąć ciągłych kompilacji kodu lub uprościć definiowanie parametrów ?”. Pierwszą myślą jaka przyjdzie do głowy, jest zazwyczaj „Język skryptowy!”. Każdy zaczyna więc się wgłębiać w tajniki pisania i używania języków skryptów. Dokonuje też wyboru języka. Często jest to LUA lub Python czy coraz popularniejszy AngelScript. Wgłębiając się jednak dalej w temat oraz pracując nad coraz większym i bardziej złożonym projektem, można zacząć dostrzegać problemy jakie się wiążą z użyciem języka skryptowego. Debugowanie. Ciężko jest znaleźć porządny debuger dla języka skryptowego. Jeśli go znajdziemy i poświęcimy wiele czasu na to aby go jakoś podłączyć do naszego edytora/gry, problemem zaczyna być jednoczesne debugowanie kodu skryptowego i kodu C++. Drugim problemem jest łączenie struktur C++ ze strukturami skryptu. Istnieją pewne automatyczne rozwiązania, jednak nie rozwiązują one problemów związanych z różnicami jakie istnieją pomiędzy C++ i językami skryptowymi (konstrukcje języka, garbage collector itd.). Może to być np. wymiana i operowanie na wspólnych tablicach, używanie template’ów C++ w skryptach. Problemem czasami jest nawet używanie klas. Podczas pisania kodu, brak określonych typów zmiennych też wcale nie pomaga i brak Intelisense może zacząć doskwierać. Gdy kłopoty zaczynają się piętrzyć, trzeba na używanie języków skryptowych, spojrzeć od nieco innej strony i sprawdzić czy przypadkiem „plusy nie przesłoniły nam minusów”. Może się okazać, że użycie języka skryptowego, zamiast przyśpieszyć naszą pracę, dodało nam nowych problemów. Patrząc na pewne rzeczy z nieco szerszej perspektywy, zauważamy że niektóre niedogodności związane z pisaniem tylko i wyłącznie w C++, nagle zniknęły lub zostały znacznie pomniejszone. Obecnie C++ potrafi się nie tylko bardzo szybko kompilować i jesteśmy w stanie szybko wprowadzić zmiany do kodu, ale również posiada bardziej rozwinięte i zaawansowane narzędzia ułatwiające pracę. Microsoft nas uraczył darmowym środowiskiem Visual C++ Express które posiada nie tylko bardzo dobry edytor z Intellisense, ale również doskonały debugger. Również my bogatsi o doświadczenia w pisaniu złożonego kodu z użyciem skryptów, możemy się zorientować, że właściwie sporo rzeczy łatwiej jest zrealizować za pomocą zwykłego C++ niż na siłę je wyprowadzać do skryptu. Może więc pewne niedogodności jakie napotykamy w C++ można rozwiązać mniej brutalnie niż wprowadzając do naszego projektu kolejny język programowania ? W kolejnych postach postaram się przybliżyć pewną koncepcję dość nietypowego użycia C++.